Corda Campus is part of a bigger network:

Droneport
Sector: Drone-industrie www.droneport.eu
BioVille
Sector: Health & Care sector www.bioville.be
Corda Incubator
Sector: Technologie- en servicessector www.cordaincubator.be
C-mine Crib
Sector: Creatieve en innovatieve business c-minecrib.be
IncubaThor
Sector: Smart energy www.incubathor.be
Greenville
Sector: Circulaire economie www.greenville.be/
Agropolis
Sector: Land- en tuinbouw www.agropolis-kinrooi.be

Nieuwsbrief!

Ontvang onze nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwsbrief!

Starter met pioniersrol? Dien nu je aanvraag innovatieve starterssteun in!

01 februari 2023

Innovatieve starterssteun richt zich tot starters die niet ouder zijn dan twee jaar en die een pioniersrol in hun sector vervullen.

Innovatieve starterssteun wordt een regulier programma

Innovatieve starterssteun richt zich tot starters die niet ouder zijn dan twee jaar en die een pioniersrol in hun sector vervullen. De steun bestaat uit een vast subsidiebedrag van € 50 000, aangevuld met begeleiding door een VLAIO-partner en/of een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO).

Meer partners, meer starters

Het programma blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige oproep (2022). Wel betrekken ze drie extra partners zodat ze nog meer starters kunnen bereiken. Ook het totaalbudget van de oproep wordt opgetrokken.

De instroom van starters naar innovatieve starterssteun verloopt via de partners en via het VLAIO Team Bedrijfstrajecten. Naast Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space en Flanders DC komen daar voor de volgende oproep drie nieuwe partners bij: Flanders’ FOOD, BlueHealth Innovation Center en LRM – Limburg Startup.

Criteria en rangschikking voor selectie van het project

Het project moet voldoen aan onderstaande criteria:

  • Pioniersrol: verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? Dat kan gaan om ontwikkeling van producten, diensten of (productie)processen, het als eerste toepassen van een technologie of wetenschappelijk inzicht of het als eerste toepassen van een nieuw businessmodel.
  • Onzekerheden en aanpak: wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept? Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000?
  • Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen?
  • Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich?
  • Kan het project leiden tot een minimum van vijf VTE tewerkstelling tegen jaar vijf na einde project?

De starters die voldoen aan de criteria worden gerangschikt op groeipotentieel, waarbij de sterkste starters gesteund worden.

Aanmeldingen en preselectie

Deelname kan opnieuw enkel via één van de VLAIO-partners: AgoriaSirrisImecVokaUnizoNetwerk OndernemenStart-it @ KBCBirdhouseFlanders’ Space (VRI), Flanders DCFlanders’ FOODBlueHealth Innovation CenterLRM – Limburg Startup en VLAIO Team Bedrijfstrajecten

De starter meldt zich zelf aan tussen eind januari en eind februari via de VLAIO-website en kiest op dat moment één van de VLAIO-partners. Elke VLAIO-partner kan uit de aanmeldingen een beperkt aantal starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor de preselectie. De VLAIO-partner zal je begeleiden om je aanmelding zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Pitch in mei

De voorstellen worden gescreend en de starters worden begeleid vanuit VLAIO Team Bedrijfstrajecten bij de uitwerking van hun ondernemersidee. De 100 sterkste starters mogen in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. Na deze pitch zullen de geselecteerde starters een subsidie toegekend krijgen in de tweede helft van juni.

Meer info & aanmelden?

Starters kunnen zich hier aanmelden tot en met 28 februari 2023.