Corda Campus is part of a bigger network:

Droneport
Sector: Drone-industrie www.droneport.eu
BioVille
Sector: Health & Care sector www.bioville.be
Corda Incubator
Sector: Technologie- en servicessector www.cordaincubator.be
C-mine Crib
Sector: Creatieve en innovatieve business c-minecrib.be
IncubaThor
Sector: Smart energy www.incubathor.be
Greenville
Sector: Circulaire economie www.greenville.be/
Agropolis
Sector: Land- en tuinbouw www.agropolis-kinrooi.be

Nieuwsbrief!

Ontvang onze nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwsbrief!

Gebruiksvoorwaarden

Inhoudsdisclaimer

Corda Campus besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Corda Campus niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Corda Campus kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Corda Campus al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website: k.vankerckhoven@cordacampus.com. Corda Campus spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Corda Campus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

Corda Campus hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Corda Campus geeft daarbij de volgende garanties:

  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • Corda Campus treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Verstrekken van persoonsgegevens via online aanmeldingsmodule:

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Corda Campus, Kempische Steenweg 293/18, 3500 Hasselt. Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking. Je stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door Corda Campus of door haar aangestelden in  alle confidentialiteit plaats heeft.

Cookies

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de browser opslaat op jouw computer als je een website bezoekt.

Corda Campus plaatst cookies op jouw computer om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze online dienstverlening kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies

Cookies gebruikt binnen de beveiliging van de website. Deze cookies worden verwijderd kort na het bezoek aan onze website.

Niet-functionele cookies

Google Analytics: _GA
 Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Via deze _GA cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen.
Targetting cookies: deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van onze SEA campagnes = advertising in zoekmachines.

Kan je cookies vermijden of verwijderen?

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat instellen via de internetopties van je browser. Bij de tab ‘privacy’ kan je specifiëren welke cookies je al of niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan ook via de internetopties van je browser, via ‘browsegeschiedenis verwijderen’.

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en zo jouw bezoek aan onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in de browser.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Corda Campus. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Corda Campus de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Corda Campus beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Corda Campus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.