Sluit menu
Terug naar overzicht
18 maart 2020
Blog item

Corona update: woensdag 18 maart

Update: woensdag 18 maart

 

Beste Cordabewoner

Corda Campus neemt haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Om deze verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, schakelt het Corda Campus team over naar een permanentiedienst waarbij slechts een beperkt aantal collega’s aanwezig zullen zijn om de verdere werking van de campus te garanderen. De rest van het team blijft wel gewoon telefonisch en digitaal bereikbaar en zal, zoals aangeraden door de overheid, telewerken.

 

Concreet wil dit zeggen dat:

De gebouwen en kantoren blijven toegankelijk voor de bedrijven en hun medewerkers. Medewerkers dienen zoals steeds hun badge te gebruiken om toegang te krijgen tot de kantoren. We gaan ervan uit dat ieder bedrijf de nodige maatregelen neemt of heeft genomen, in lijn met de richtlijnen die geldig zijn voor hun specifieke sector of type van dienstverlening.

 

Vanaf donderdag 19/03/2020 zal het onthaal van het Corda 1 hoofdgebouw niet langer bemand zijn. Alles wordt centraal aangestuurd vanuit het onthaal van Corda 5, inclusief de service rond pakjes en depot. Aan ieder onthaal zal een duidelijke berichtgeving staan met de nodige telefoonnummers en contactinformatie waarop je de Cordadiensten kan bereiken.

 

Vanaf donderdag 19/03/2020 zijn er tijdens de kantooruren, telkens twee Corda-medewerkers aanwezig op Corda Campus. Dit voor urgente vragen of bij noodsituaties. Deze Cordamedewerkers zijn bereikbaar via het algemeen nummer : 011-305000 of in het Cordakantoor op de hoek van het Corda 7 gebouw.

 

Catering zal vanaf donderdag 19/03/2020 niet langer worden aangeboden, ook niet in afhaalmodus vanuit de campus.

 

Alle Cordamedewerkers blijven actief aan het werk (virtueel of van thuis uit), maar zijn bereikbaar voor alle vragen:

Vragen over onze Corda Conference: conference@cordacampus.com
Vragen over toegangscontroles of badges: badge@cordacampus.com
Technische vragen: servicedesk@cordacampus.com
Vragen over facility: a.verstrepen@cordacampus.com / h.smeets@cordacampus.com
Communicatie & event vragen: g.lemmens@cordacampus.com  / h.smeets@cordacampus.com
Algemene vragen over de campus: office@cordacampus.com / ‎+3211305000
Vragen over facturatie en contracten: b.linsen@cordacampus.com / office@cordacampus.com
Vragen over corona en maatregelen: r.degens@cordacampus.com
Vragen over de Corda INCubator: m.beenders@cordacampus.com / l.theunis@cordacampus.com

 

We willen benadrukken dat jullie op eender welk moment toegang hebben tot jullie kantoorruimtes door het gebruik van jullie Cordabadge. Kom je in een noodsituatie terecht, kan je steeds het noodnummer bellen dat ook op de deuren van de campus terug te vinden is: 0800 13 007.

Heb je vragen? Dan horen we dat graag.

Zorg goed voor jezelf en je medemens.