Sluit menu
Terug naar overzicht
Evenement
21 juni 2019

Masterproef verdediging

Graag nodigen we u uit op de juryverdediging van de masterproeven van onze  masters in de industriële wetenschappen biochemie, bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ict, energie, nucleaire technologie en verpakkingstechnologie op vrijdag 21 juni a.s. in het Corda Conference Center, Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt.

Alle informatie zoals tijdschema, zalen, abstracts, enz. vindt u op volgende website:

https://sites.google.com/uhasselt.be/masterproeven-iw/masterproefverdedi...

Als u één of meerdere presentaties wenst bij te wonen, graag inschrijven via bovenstaande link voor 14 juni.

Met het oog op een eenvormige en transparante beoordeling werken we met een op voorhand samengestelde vaste jury. Dit betekent dat, als u geen lid bent van de jury, u het lokaal dient te verlaten bij de beraadslaging op het einde van de sessie.

De posters van alle masterproeven kan u doorlopend bekijken.

ENGLISH VERSION

We would like to invite you for the jury of our Master students’ theses in biochemical, civil, chemical, electromechanical, electronics/ICT, energy, nuclear and packaging engineering technology on Friday 21 June in the Corda Conference Center, Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt.

All information regarding timing, rooms, abstracts, etc. can be consulted through following link:

https://sites.google.com/uhasselt.be/masterproeven-iw/masterproefverdedi...

If you wish to attend one or more presentations, please register via previously mentioned website, before 14 June.

With regard to a transparent and uniform evaluation there is a previously compiled jury. This implies that, if you’re not a member of the jury, you need to leave the room during the deliberation at the end of the session.

You can consult the posters of the different Master’s theses continuously.