Sluit menu

Parkeren

Parkeerplaatsen zijn meer dan voldoende beschikbaar. In functie van de gehuurde oppervlakte, kan je beschikken over een aantal parkeerplaatsen op Corda Campus. Bezoekers en mindervaliden kunnen steeds beschikken over parkeerplaatsen in de nabijheid van de kantoorgebouwen.

Bekijk hier waar de bezoekersparkings zijn op de campus.

Corda Campus realiseerde een parkeergebouw in een leegstaande logistieke loods van het vroegere Philips Hasselt. De herbestemming van deze loods laat toe duurzaam om te gaan met een leegstaand gebouw door het een nieuwe bestemming te geven.

De verbouwing creëerde 537 nieuwe parkeerplaatsen. Naast de 76 bedrijven die vandaag aanwezig zijn op de campus, zullen ook de pendelaars van het station Hasselt-Kiewit gebruik kunnen maken van dit nieuwe parkeergebouw. Dit project werd mede gerealiseerd dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en stichting Limburg Sterk Merk (LSM), in het kader van de ontsluiting van het station Hasselt-Kiewit en parkeergelegenheid voor reizigers.