Sluit menu

De Faciliteiten

Corda Campus hecht veel belang aan dienstverlening om aan jouw facilitaire zorgen te beantwoorden. Typisch aan onze campus is dat de faciliteiten gedeeld worden. Onze bedrijven kunnen gebruik maken van de sociale- en technische infrastructuur. Dat scheelt qua investering per bedrijf. 

Volgende diensten worden je aangeboden :

  • Catering
  • Vergaderzalen
  • Afvalbeheer
  • Schoonmaak
  • Veiligheid & toegangscontrole
  • Onthaal
  • Bureautica
  • Print en kopie
  • Technische dienst

Less is more

Wie zijn job graag doet, doet zijn job beter. Vanuit deze ingesteldheid tracht Corda Campus haar bewoners te ontzorgen van dagdagelijkse beslommeringen. Extra facilitaire en ondersteunende diensten zorgen ervoor dat de work-life balance in evenwicht blijft. Het centraal gelegen service center in Corda1 staat in voor ondersteunende diensten in functie van indirect jobgebonden zaken zoals catering, winkel, bankpunt, postpunt, strijkdienst...

Community platform

Corda Campus bereidt bijkomende initiatieven voor toeleveranciers die de meerwaarde van onze community weten te smaken. Ook dit behoort tot het ecosysteem. Het samen-werken aan innoverende oplossingen gaat verder dan de werkplek. Het is een deel van het leven en sluit aan bij de attitude van de Corda-bewoners. Zo wordt er als groep meegedaan aan Open Bedrijvendag om de impact te vergroten en de prijs voor de deelnemende bedrijven te drukken.

Wij zien mogelijkheden met beurzen, traininginitiatieven, vliegtuigmaatschappijen, hotels, autotoeleveranciers..om samen tot de beste én gunstigste oplossing te komen. De mogelijkheden zijn legio. Als Cordabedrijf en -werknemer kan je hier enkel de vruchten van plukken. Wij beschouwen het dan ook als een indirecte troef om de aantrekkelijkheid van onze campus te verhogen.

Neem contact op met het Corda Campus team voor eender welke vraag. Wij helpen je meteen verder.