Sluit menu

Ons netwerk

Corda Campus maakt deel uit van haar omgeving en werkt graag en op verschillende vlakken samen met anderen om deze innovatiever, duurzamer en gezonder te maken. Je komt onze mensen op heel wat interessante netwerken en events tegen, maar een aantal initiatieven dragen we een bijzonder hart toe.

Samen sterker

Of het nu gaat om het realiseren van een creatieve- of ondernemersdroom of het lokaal en samen werken aan een gezondere levensstijl van onze jeugd, op verschillende fronten zijn wij actief om een bijdrage te leveren aan een innovatieve en duurzamere samenleving.

Onze partnerships spelen hierbij een belangrijke rol. In veel gevallen betreft het langdurige samenwerkingsvormen waarmee we uiting geven aan onze maatschappelijke missie.

Corda Campus is bijzonder fier een bijdrage te kunnen leveren aan volgende projecten: