Sluit menu

Open innovatie

Wat bepaalt het succes van innovatie? In een steeds maar snellere wereld kunnen bedrijven niet langer vertrouwen op hun eigen onderzoek. De definitie van open innovatie luidt: “het combineren van interne én externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.” Corda Campus staat achter dit principe en gedraagt zich ernaar. Open innovatie gaat over samenwerken. Onze bedrijven en partners inspireren elkaar door kennis, ervaringen en faciliteiten te delen. Dat zorgt ervoor dat innoveren gemakkelijker, sneller en goedkoper kan.

Alleen wordt het steeds maar moeilijker om te (blijven) innoveren. Meer en meer zijn de kerntechnologieën van de vernieuwing niet doorslaggevend. De beslissende factor is vaak het innovatief ecosysteem; het netwerk van onafhankelijke partners dat onontbeerlijk is voor het ontstaan, ontwikkelen en leveren van technologiegerichte innovatie of voor de modernisering van het businessmodel. En willen we dat niet allemaal? Corda Campus stimuleert open-innovatie en co-creatie binnen z'n community van kleine en grote ondernemingen als geen ander.

De verschuiving van gesloten innovatie naar een open manier van innoveren, betekent in de eerste plaats een stukje bewustwording bij bedrijven. Niet alle goede ideeën komen vanuit het bedrijf zelf, en niet alle goede ideeën moeten noodzakelijk binnen het eigen bedrijf verder ontwikkeld worden. Ter illustratie enkele voorbeelden:

Het betrekken van externen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en diensten kan dus een enorme toegevoegde waarde zijn. Samenwerkingen opzetten met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten/hogescholen en natuurlijk met de eindgebruiker is de weg vooruit. Wil jij in contact komen met één van de Corda-ondernemers? Vraag het ons, wij leggen graag de link.

PS. Interesting read: Henry William Chesbrough, “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology” (2003)