Sluit menu
POM Limburg
Company Body

POM Limburg

Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) versnelt POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Limburg.
POM Limburg staat in  voor de uitvoering van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg. De werking spitst zich toe op drie grote domeinen: Ruimtelijke Economie, Kennisverzameling en kennisdeling, Platform- en projectwerking rond 8 speerpuntsectoren. POM Limburg participeert voorts in innovatieve hefboomprojecten zoals bedrijfsinfrastructuren.

POM Limburg

Corda nav
Corda Campus
Kempîsche Steenweg 303 bus 101
3500 Hasselt
Corda6
+32 11 300 100
Social
Statistieken
17medewerkers
6vacancies